Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Pamětní medaile ze zlata s motivem Přemysl Otakar II. a Přemysl Otakar I.

Mince s motivem Přemyslovců jsou zcela mimořádnou ražbou. Z historického pohledu tito panovníci povznesli význam Českého království a to svojí mimořádnou autoritou v rámci středoevropského prostoru. Není nutné vyzdvihovat, že před Přemyslem Otakarem II. se třásla celá Evropa. Tento mimořádně ambiciózní panovník vlastně ani nebyl předurčen jako následník trůnu. Nejstarší syn českého krále Václava I. Vladislav zemřel nečekaně roku 1247. Tento starší bratr Přemysla Otakara II. byl moravský markrabě a také vévoda rakouský.

Podle všeho byl Vladislav vychováván jako dědic trůnu, zatímco Přemysl byl určen pro církevní kariéru. Osud ale nastavil jiná pravidla a zůstává paradoxem dějin, že Karel IV. budoucí císař svaté říše národa německého okázale oslavil právě tohoto slavného předka. Podle soudobých znalostí a indicií trpěl maniodepresivní psychózou, jež se projevovala i nebývalou krutostí a umožnila historicky Přemyslovcům zmocnit se vlády ve středních Čechách již v 9.století. Taková silná osobnost byla nevyzpytatelná ve svém jednání. Zábavný, smyslný společník se druhého dne mohl stát nevyzpytatelným krutovládcem. Celý dvůr věděl, že v takové chvíli je nejlépe uklidit se kamsi stranou…

. Premysl_Otakar_I_300x300_au Premysl_Otakar_II_300x300_au

 

Zlaté mince Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II.

Není náhodou, že osobnost Přemysla Otakara II. je navždy spojena s vertikalitou české státnosti. Proč tomu tak je nechme na subjektivním posouzení. Faktem zůstává, že tato osobnost je silně historicky inspirativní. Každé připomenutí jeho osobnosti či jeho vlády je spojeno s mimořádným ohlasem. Každá ražba zlatých pamětních medailí nebo mincí je přijímána nejširší veřejností jako symbol hrdostiZlaté ražby pamětních medailí nebo pamětních mincí těchto osobností mají mimořádný ohlas. Dodejme ale, že Přemysl Otakar II. byl rek, válečník. Je potřeba vyzdvihnout význam jeho děda, který získal dědičně korunu českého krále. Přemysl Otakar I. kromě válečnického umění, uměl se dobře pohybovat i na diplomatickém poli. Tento panovník realizoval plán ovládnutí královské insignie pro české království už navěky.

Zlatá bula sicilská je mnohem více než Moravské pole. Zlatá bula sicilská je znakem legitimity, sounáležitosti, spolupráce a hlavně diplomacie. Pokud Tento panovník by měl být deklamován vedle Jana Lucemburského co prvního rytíře Evropy, jako první český diplomat. Mince ze zlata s motivem Přemyslovských vládců Přemysla Otakara I. a Přemysla Otakara II. jsou mimořádnou akvizicí s potenciálem nezlomné vůle i jemné diplomacie. Taková památka v podobě pamětních medailí zůstává věčnou inspirací.

 

Basilej, 26. září roku 1212

Friedrich, z Boží milosti a přízně vyvolený císař římský, přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného času věrně a oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě svorně a užitečně setrval, také i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme a království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme. Tímto tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme.

Připomínka z dokumentu Zlaté buly sicilské připomíná, že roku 2012 již uběhlo 800. let potvrzení privilegií a dědičných výsad daných českému králi Přemyslu Otakarovi I. České léno bylo jemu a jeho nástupcům svěřeno do opatrování, jako nejvýznamnější součást římského císařství té doby.

Obdarovat někoho blízkého těmito unikátními zlatými pamětními medailemi je ideálním počinem i dárkem pro výjimečnou příležitost.