Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Pamětní medaile první světec, první král, první císař, první prezident

Pamětní zlaté a stříbrné medaile První světec, první král, první císař, první prezident

Materiál Cena
Ryzí zlato, ryzost 999/1000, 24 karátů, průměr 25mm, váha 28,6g, 4ks 80 000,- Kč
Ryzí stříbro, ryzost 999/1000, průměr 40mm, váha 104g, 4ks 12 000,- Kč
Kolekci 4ks medailí VELIKÁNŮ ČESKÉ STÁTNOSTI
je možné jako extra náročný dárek objednat i v provedení
GRAND ryzí zlato 999/1000, 24 karátů,
průměr 40mm, 128g čtyři medaile
320 000,- Kč


Vážený kliente, dovolte mi, abych Vás přednostně informoval o mimořádné nabídce nejvýznamnějších medailích projektu NNE. Projekt NNE se opírá o tři zásadní atributy - umělecký, duchovní a materiálnípotenciál projektu. Jistě se mnou budete souhlasit, že není v české historii významnějšího symbolu než osobnost knížete Václava. Pramen této symboliky se osudově dotýká svojí tragikou nejen našeho národa, ale i celého lidského rodu.

Kníže Václav byl historií vyvolen, aby skrze novou ideologii křesťanství  symbolizoval moment osvícení mysli,  FIAT LUX v historii českého národa. Jeho progrese proti jiným duchovním symbolům spočívá v tom, že v poslední chvíli pozdvihne meč, aby hájil vlastní život, svobodu, nezávislost, suverenitu a toleranci. To že podléhá přesile, nemůže nic změnit na síle myšlenky… BUĎME SVORNI… Po tisíc let  je toto poselství tím nejdokonalejším a nejjistějším, co může každý z nás předat těm, co přijdou po nás.

Projekt NNE má jednu jistotu. Světské vypodobnění knížete Václava je NEJVÝZNAMĚJŠÍ MEDAILÍ PROJEKTU s časově nejdelším a dosud nejvýznamnějšímu historickým odkazem. 

Vážený kliente,na 14. květnaroku 2016 připadlo mimořádně významné výročí. 700 let od narození Karla IV. LUCEMBURSKÉHO. Puncovaná kolekce PRVNÍ PATRON, PRVNÍ KRÁL, PRVNÍ CÍSAŘ, PRVNÍ PREZIDENT je ideální připomínkou a památkou na velmocenské postavení českého království jako sídla PRVNÍHO VLADAŘE EVROPY, s titulem císaře svaté říše římské národa německého. Karel IV. zamýšlel povznést Prahu na úroveň věčného města Říma a také jako místo posledního soudu podle tradic Jeruzalémského království, které bylo pro křesťany roku 1291 definitivně ztraceno. Z Prahy zamýšlel vytvořit  centrum všech křesťanských poutníků. Své ostatky nechal pak uložit na místě nejsilnějšího MAGICKÉHO PŮSOBENÍ RELIKVIÍ v katedrále svatého Víta, aby takto vytvořil každému křesťanu možnost podílet se na svojí vlastní spáse. Věřící sem vstupovali jako do faty morgany, do zaslíbeného ráje, kde Ježíš přijímal břímě vlastní smrtelnosti a božského povznesení ke spáse v pokoře obětování se pro štěstí druhých.

V Karlovi se sloučily dva starodávné rody. Z přemyslovské tradice osobně vybral 6 panovníků jimž nechal speciálně vytesat náhrobky, které umístil do tří hlavních osových kaplí katedrály. Jedním z nich byl i Přemysl Otakar I., jemuž roku 1212 udělil Fridrich II. Štaufský odznaky královské hodnosti v dokumentuznámém jako ZLATÁ BULA SICILSKÁ. Ten pak přiznával českému státu  královský majestát dědičně. To s sebou přineslo zásadně nový způsob obřadu nastolení panovníka. Zatímco kníže byl intronizován knížecí družinou v ritu jakési všelidové slavnosti (jak ji popisuje Kosmas), král byl vyvolen z moci boží a tedy obřadně uveden do funkce v prvé instanci církevním ritem.

Součástí kolekce je i medaile Tomáše G. Masaryka – budovatele československého státu, navazujícího v novodobých  dějinách   na  tradice   českého království. Jeho filozofický odkaz všem generacím současným i budoucím je součástí přední strany medaile. Osobnost Tomáše G. Masaryka je zcela mimořádná i v dnešním kontextu. Přesto, že se kriticky postavil k náboženským ideologiím, zcela čistě chápal potřebu obecné víry v údělu lidského života. VÍRA MÁ MNOHO PODOB, BEZ NÍ SMĚŘUJE ČLOVĚK JEN K ZÁNIKU A NICOTĚ. Náročný dárek sám o sobě vyjadřuje premisu náročnosti. Ale extra náročným dárkem už musí být dar s mimořádným potenciálem uměleckým, duchovním i materiálním. Pamětní medaile  z ryzího zlata nebo stříbra, připomínající zcela výjimečné osobnosti, události nebo myšlenky, takovým dárkem zcela určitě jsou. Sdělení, jež je obsahem takového dárku, je vyjádřením postoje, myšlenek, které v pomíjivém čase nikdy nepominou. 

S pozdravem Seidl Pavel, autor projektu NNE.
 

Objednat