Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky mezi prodávajícím a kupujícím pamětní medaile projektu Národní numismatická epopej 

Prodávající: společnost Mgr. Pavel Seidl, 

Na dolinách 31/3, 147 00, Praha 4 Podolí, IČ: 71763741,

zapsané u Městské části Praha odbor Živnostenský Táborská 350.

 

I. Ochrana osobních dat a jejich evidence:

Kupující objednávkou zboží souhlasí se zpracováním svých osobních dat na dobu neurčitou a to pouze pro projekt Národní numismatická epopej. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje jsou zpracovány prodávajícím a prodávající garantuje kupujícímu maximální diskrétnost a ochranu jeho osobních dat v souladu se zákonem. 

 

II. Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zastavit distribuci objednané emise medailí v případě, že kupující nesplní závazek je odebrat a zaplatit.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě překročení limitního množství uveřejněné emise. O takové situaci bude zákazník písemně vyrozuměn.
 3. Pokud se realizace objednávky stává v čase pro prodávajícího nevýhodnou (např. prudký nárůst nákupních cen zlata nebo stříbra) a se zákazníkem se nedohodne jinak, může prodávající od realizace takové objednávky odstoupit.
 4. Prodávající je povinen dodržet závazky vyplývající z uveřejněné nabídky, nebo podmínky dohodnuté individuálně s klientem.

 

III. Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Převzetím a zaplacením doručené objednávky přechází na kupujícího vlastnické právo.
 2. V případě nepřevzetí objednávky ve lhůtách pro odběr stanovených českou poštou má prodávající právo objednávku zrušit.
 3. Kupující má právo odstoupit od plnění této smlouvy, a to stornem své objednávky prostřednictvím telefonického upozornění, e-mailem nebo SMS zprávou, či písemným vyrozuměním.
 4. Kupující se zavazuje k plnění podmínek stanovených veřejnou nabídkou projektu Národní numismatická epopej.

 

IV. Ceny a platební podmínky:

 1. Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat uvedené ceny v závislosti na globálním pohybu ceny zlata.
 2. Ceny jsou stanoveny podmínkami veřejné nabídky projektu Národní numismatická epopej v českém periodickém tisku nebo na webových stránkách a jsou uváděny včetně DPH.

 

V. Reklamace:

 1. Pokud bude vada na straně výrobce, bude kupujícímu odeslána medaile(kolekce) nová. Pokud bude reklamace v důsledku špatné manipulace kupujícího s medailí(kolekcí) shledána jako neoprávněná, vrátí prodávající zboží, jež je předmětem reklamačního řízení, zpět kupujícímu. Standardní náklady na reklamaci hradí prodávající. Nestandardní náklady jsou předmětem dohodového řízení s kupujícím.
 2. V případě zjištění závady kontaktujte prodávajícího na telefonu 733559443. Prodávající po dohodě s kupujícím vykoná nezbytná opatření pro posouzení rozsahu závady, a to společně s výrobcem a po uplynutí zákonem stanovené lhůty třiceti dní vyrozumí kupujícího o charakteru následného procesu reklamačního řízení.
 3. V případě reklamačního řízení se na medaile vztahuje ze zákona 2 letá záruka.

 

VI. Doplnění obchodních podmínek:

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat a rozšiřovat. Veškeré spory a jejich smírné řešení vycházejí z obchodních podmínek platných v okamžiku uskutečnění objednávky. Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.